Ypi правила

Ypi.bg:

Правила за одобрение на обяви:
Минимум един брой снимка на обява.
В описанието на Вашите обяви не трябва да бъдат слагани външни линкове.
При постъпване на информация, че качената от Вас обява е фалшива или заблуждаваща, тя автоматично ще бъде сваляна.
Забранено е публикуването на обяви, които са копирани от други агенции или физически и юридически лица.
При наличие на непълна информация за обява, същата ще бъде отказана. След въвеждането на необходимите корекции, ще може да бъде одобрена.

Видове обяви:

Верифицирана обява:

За да получи Вашата обява статут „верифицирана обява“, следва да изпълните  следните условия:

Да бъдат спазени всички условия за публикуване на обявата.
Обявата, която желаете да получи статут „верифицирана“ следва да бъде максимално изчерпателна и пълна. Необходимо е да фигурира и точна локация на имота.
Трябва да бъдат качени две допълнителни снимки, които ще служат само за верифициране и няма да бъдат публикувани в обявата. Снимките трябва да бъдат направени по следният начин: на бял лист хартия трябва да бъде изписано името на Вашата агенция, дата на снимката и телефонен номер за контакти. Направена така, че да се вижда текста на листа и имота, които желаете да получи статут „верифицирана обява“.

Верифицирана обява дава на клиентите да преглеждат само реални и потвърдени обяви. По този начин Вашите обяви ще имат повече преглеждания и ще са достъпни в рамките на информационния поток, който клиентите виждат.

Избрана от нас обява:

Обявите, които спазват условията на публикуване на обяви, верифицирана обява и бъдат максимално изчерпателни и пълни ще получават статус YPI, като тези обяви ще достигат до максимален брой потенциални клиенти.

Диамантна обява:

Това са обяви, които ще се показват на първо място в портала Ypi.bg!

Защо Вашата агенция да избере Ypi.bg?

Вашата агенция ще получава брандирана реклама чрез Fаcebook и Instagram на Вашия профил в Ypi.bg.
Мощен потребителски панел за контрол на Вашето съдържание, профил, обяви, брокери и много други.
Всеки Ваш брокер ще има собствен профил, в които може да въвежда информация за срещи, контакти, обяви и много други. През административния Ви профил ще можете да следите и коригирате работата на Вашите брокери.
CRM система за управление на Вашите обяви, информация, контакти, срещи, контрол на дейността на агенцията и Вашите брокери.
Подробна статистика на Вашите обяви.
Вътрешна система за комуникация с Вашите клиенти.
Система за резервации за огледи.
Автоматична синхронизация с Estate Assistant и Estate Plus.
Пакет включващ индивидуален уеб сайт.
Достъп до безплатна социална мрежа „Ypi.social“.

Compare listings

Compare